April 2, 2023

Den vigtigste grund til, at du bør (gøre) selvforbedring

For eksempel gor folk, der fortsatter med at forblive i misbrugte forhold, arbejder pa job, de ikke nyder, eller kamper okonomisk, det som folge af de overbevisninger, de har.

Men der er personer i samfundet, som aldrig nogensinde vil acceptere at blive uretfardigt behandlet, leve lige over fattigdomsgransen eller arbejde i erhverv, der ikke udnytter deres evner fuldt ud.

Disse personer er dem, der skiller sig ud fra mangden: de ivarksattere, pionerer og ledere, der nagter at lade andres holdninger diktere, hvordan de lever deres liv.

Det gor de ikke, fordi de er bedre eller mere begavede end alle andre, men simpelthen fordi deres tro ikke tillader dem at gore andet.

Det er vigtigt at huske, at vi alle spiller en aktiv rolle i skabelsen af vores trossystemer, selv om det sker, nar vi er sarbare over for andres indflydelse.

Nar disse overbevisninger forst er blevet indprentet i vores ubevidste sind, bliver de den regelsamling, der styrer retningen for vores liv.

Alle dine succeser og fiaskoer er saledes pa en eller anden made pavirket af dette ubevidste regelsat, som du har skrevet. Uanset hvad det er, du onsker at opna, hvad enten det er en fardighed, du forsoger at mestre, et emne, du onsker at lare, eller en sygdom, du kamper for at overvinde, vil din succes blive bestemt af en enkelt faktor: de ubevidste overbevisninger, der udgor din regelbog(Lær mere om e adultfrienedfinder alternative).

https://www.youtube.com/watch?v=pCSgWJzEvrM

En stor del af den kamp, du oplever i livet, relaterer sig til den indre uro, du foler, nar du traffer et nyt valg, der er i konflikt med det sat regler, du har skabt om livet og simpelthen glemt()(https://www.womenshealthmag.com/relationships/a29703384/dating-rules-to-follow/).

Posts from the same category:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *